Certificaten

 • ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

  ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

 • De NEN 3140 (Nederlandse Norm) is bedoeld om ongevallen en claims door elektriciteit te voorkomen. Circa 7% van de ongevallen zijn een gevolg van onoordeelkundig werken aan en met elektriciteit en kunnen onder toezicht van een bekwame installatieverantwoordelijke terug worden gebracht tot een verantwoord niveau. Slechts 25% van de ongevallen wordt veroorzaakt door onveilige installaties en kan worden weggenomen door inspectie en herstel. Van Zutphen Services kan u bij het voldoen aan de gestelde norm ondersteunen.

 • Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder.
  Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar.

 • VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer.

  VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

 • ViaNorm B.V. is een onafhankelijke beoordeling & certificering organisatie actief in de mobiliteitssector. ViaNorm is opgericht op initiatief van onder andere de BOVAG, TLN en VVN. Deze organisaties zijn samen met de RAI vertegenwoordigd in het bestuur.

 • NVLG De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur.

 • De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) is de representatieve werkgeversorganisatie van ruim 500 bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning.