Gedragscode

Bedrijfsprofiel

Van Zutphen Service B.V.

Waarom?

Deze gedragscode is bedoeld om directie en medewerkers bewust te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.

Voor wie?

Deze code geldt voor elke medewerker, directeur of functionaris van ons bedrijf. Verder dienen medewerkers van aannemers die voor ons bedrijf werken zich aan de code te houden. Aannemers, dienstverleners en adviseurs die ons vertegenwoordigen of voor of namens ons werken worden geacht in overeenstemming met deze code te handelen wanneer zij namens ons optreden.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle medewerkers beschermen de legaliteit van ons bedrijf. Zij moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en eerlijk zaken doen. Wij verwachten van medewerkers dat zij immer ethisch en verantwoordelijk handelen.

Anti-omkoping en corruptie

Wij bouwen relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen, en we zijn vastbesloten onze reputatie hoog te houden en te versterken. Vandaar dat wij nooit steekpenningen, inclusief smeergeld, aannemen of betalen.

Geschenken en representatie

Wij raden wij onze medewerkers af geschenken en representatie van een zakenpartner te accepteren of deze aan een zakenpartner aan te bieden, vooral als u zich ongemakkelijk zou voelen om uw manager, collega’s, familieleden of het publiek te vertellen dat u deze heeft geaccepteerd of aangeboden. We laten onze zakelijke beslissingen niet door – aangeboden of ontvangen – geschenken en representatie beïnvloeden of anderen een reden geven om dit te vermoeden.

Belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer persoonlijke relaties, deelname aan externe activiteiten of een belang in een andere onderneming zakelijke beslissingen van onze medewerkers zouden kunnen beïnvloeden of bij anderen die indruk zouden kunnen wekken. Een geval van belangenconflict kan de reputatie van ons bedrijf en de medewerker in gevaar brengen. We moeten feitelijke, potentiële of vermoedelijke belangenconflicten indien mogelijk zien te vermijden.

Mededingingsrecht en eerlijke concurrentie

Mededingingswetgeving beschermt het vrije ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Voor ons is het belangrijk deze uitgangspunten te ondersteunen en wij verwachten dat onze medewerkers bijdragen aan het bestrijden van illegale praktijken. Hieronder vallen prijsafspraken, verdeling van markten, productiebeperking, aanbestedingsfraude en mededingingsbeperkende of monopolistische praktijken. Wij gaan geen ongepaste gesprekken of overeenkomsten met onze concurrenten aan.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then